go-ok

História

Ak boli, tak doterajšie pokusy monitoringu prístupnosti (bezbariérovosti) zlyhávali na subjektívnom a zovšeobecňovanom hodnotení posudzovaných objektov, až zámerným marketingovým manipulovaním informácií. Zamerané boli zväčša na zdravotne postihnutých, na tzv. “vozičkárov”, a už vôbec nezohľadňovali individualitu. Publikovaním v tlači a vydávaním rôznych fixných stanovísk, sa hodnotenia stávali v reálnom čase nepoužiteľnými a čoskoro neplatnými.

Značka

Chceme predstaviť značku go-ok. Chceme predstavť “go”, ako skúsenosť a znalosť z terénu, dokumentáciu o objektoch, zámer niekam ísť. Chceme predstaviť “ok”, ako výsledky pre ľudí so špecifickými požiadavkami, ktorí hľadajú informácie vzhľadom na svoje individuálne potreby. Chceme predstaviť spojitosť “go” s “ok” ako partnera, on-line mapu a navigátor, technologicky prístupnú novinku, ktorá medzi objektami ponúka prehľad a dáva po prvý raz možnosť výberu.

Cieľová skupina

Okrem telesne znevýhodnených, ako jediní berieme ohľad zároveň aj na zrakovo postihnutých, sluchovo postihnutých, mentálne postihnutých, seniorov, rodičiov s deťmi a širokú verejnosť. Dohromady.

Špecifikácia

Webová stránka www.go-ok.eu je hlavná stránka Monitoringu prístupnosti go-ok, na ktorej je softvérové prevedenie a nosná časť projektu.

Originalita

Monitoring prístupnosti go-ok nespočíva v posudzovaní, ale v chronologických fyzikálnych meraní priestorov v jednotlivých objektoch. Monitorujúci sa zameriavajú najmä na zameranie priechodných šírok v priestore, výšok prekážok, opise, fotodokumentáciu. Vznikajú tak aj matematicky merateľné vlastnosti, ktoré sú filtrovateľné, podľa profilu klienta stránok go-ok. O čom vlastne Monitoring prístupnosti je, sa dozvieš v tomto videu.

Ľudia

Tím go-ok pozostáva zo špecialistov v oblasti architektúry, produktových špecialistov v oblasti kompenzačných pomôcok a debarierizácie, dobrovoľníkov, monitorujúcich a programátorov. Zastrešený je Občianskym združením go-ok, podložený stanovami.

Pozrite si ochutnávku z nakrúcania nášho videa známych osobností z TA3, TV JOJ a TV Markíza, ako sa popasovali s bezbariérovosťou v našom hlavnom meste. Zišli sme sa výborná partia, aby sme sa hlavne zábavnou formou dokázali pozerať na veci, ktoré nie sú možno veľakrát ani tak na smiech.

Títo skvelí ľudia nám radi prišli podporiť myšlienku mobilnej aplikácie go-ok Podpor našu appku, ktorú ideme na základe našej desktopovej verzie vyvíjať.
www.go-ok.eu

logo go_ok

Snímek obrazovky go-ok