Páteční Devátá

Snímek obrazovky 2014-04-04 v 12.24.22

 

Pravidla

 1. Cílem setkání je vzájemné seznamování mezi účastníky a obohacování ostatních svými zkušenostmi.
 2. Účastník přichází na snídani vždy s dostatečným počtem vizitek a bude odcházet s kontaktem na všechny zúčastněné. Vzájemné představování probíha ve skupinkách po 3-4 lidech. Pouze takto se udrží vzájemná pozornost.
 3. Kontakty na účastníky a jejich organizace budou následně zveřejněny také na těchto stránkách společně s předměty zájmu.
 4. Při snídani bude připraven prezentační stůl, na který mohou umístit všichni účastníci své katalogy, letáky a jiné prezentace.
 5. Pokud se účastníci shodnou, pokusíme se pozvat konkrétního hosta, který jim např. pomůže osvětlit vybranou problematiku. Nebude se však jednat o přednášku, pozvaný host se pouze začlení mezi ostatní.
 6. Počet účastníků je limitován s cílem zajistit příjemnou diskusní atmosféru areálně seznámit zúčastněné.
 7. Délka trvání akce je 2 hodiny. Následně je možné individuálně pokračovat s již novými kolegy obědem na stejném místě.
 8. Během akce mají všichni vypnuté telefony, protože jsme si všichni společně zvolilit toto setkání jako prioritu.
 9. Jako výchozí pravidlo a příjemný kompromis je nastaveno, že si vykáme a oslovujeme se křestním jménem. Vysokoškolských titulů si velmi vážíme, ale pro snadnější komunikaci po ránu je nezmiňujeme.
 10. Po ukončení akce má každý právo na připravený formulář vypsat své dalšíkontakty, které by toto setkání mohlo oslovit.
 11. Chápeme, že život občas přináší změny. Považujeme ale za nezbytné se v případě neúčasti nejpozději 48 hodin před akcí vzdát svého místa.
 12. Při odchodu účastník hradí poplatek 180 Kč přímo obsluze kavárny. V této ceně získává snídani s teplým i studeným nápojem.

Více na PatecniDevata.cz