narusena-mobilita-prezent-1

„Potrebujeme Vozickar.infoDom s ponukou všetkých relevantných značiek vozíkov“

O neobchodných aktivitách, ktoré ako reťaz nezištnej pomoci spája narušená mobilita

Napriek tomu, že bez kávy sa nezaobíde, na pustý ostrov by si zobral radšej papier a tužku. Aby ako pravý vodnár s veľkou dávkou vynaliezavosti zaznamenával všakovaké formy podpory na obhajobu ľudskosti. Jeho vysoké ideály však z času na čas musia ustúpiť aj základným biologickým potrebám. A tak v prírode, pred ktorou má rešpekt, vyhľadáva ako potravu plody ovocných stromov a kríky plné orieškov. Hmyz a červy hocꞌ plné proteínov by totiž do úst nevložil.

A keďže od mala vodnára charakterizuje samostatnosť a rýchle reakcie, na pustom ostrove by dlho nepobudol. Určite by našiel spôsob ako sa vrátiť do sveta „živých“, kde môže rozvinúť svoju schopnosť nadchnúť sa pre dobrú vec. A to isté očakáva aj od svojich spolupracovníkov, aby sa mohli budovať nové cesty v prospech ľudí, ktorých kvári narušená mobilita. Zastaviť ho pri tomto snažení nemožno, lebo slobodu v podnikaní považuje za najvyšší zákon. A preto sa bojí len moci, ktorá by ho v tomto snažení chcela nasilu (násilím) zastaviť.

■ Prieskum na vzorke asi tisíc vozičkárov tu ešte nebol

projekt medzery - zeman profil

Ešte v opojení nadobro sa rozplývajúcej novoročnej atmosféry sme takto netradične predstavili Mireka Zemana (38), majiteľa spoločnosti Letmo, ktorá robí život na vozíku lepším. A netradičná bude aj téma nášho rozhovoru. Rozprávať sa nebudeme o obchodných aktivitách spoločnosti Letmo. Zaujíma nás všetko ostatné, čím sa M. Zeman „zamestnáva“ v prospech ľudí s narušenou mobilitou.

Začnime tajuplnou stránkou Vozmen.sk. Dnes na nej môžeme vyplniť 13-bodový dotazník a tým sme skončili. Návštevník stránky sa nedozvie, koľkí ľudia dotazník vyplnili a aké závery zo zaslaných odpovedí vyplynuli. Prezradíte nám ich?

– Máte pravdu, etapa zhromažďovania výsledkov už končí a v krátkom čase preklopíme stránku z „dotazníkovej na výsledkovú“. Odpovede sme zhromaždili približne 24 mesiacov. Zúčastnili sa na nej 470 respondenti s úplne vyplnenými dotazníkmi, ktorých sprevádza narušená mobilita. Celkovo začalo dotazník vyplňovať viac ako dvojnásobný počet návštevníkov portálu, ale nevydržali do konca.

Myslím, že prieskum na vzorke asi tisíc aktívnych vozičkárov na Slovensku ešte nikto nerobil. Mali sme v hlave dostatočné pocity a názory, len sme si ich chceli potvrdiť. Jednoznačne sa napríklad ukázalo, že spokojnosť s vozíkmi a tiež s prístupom predajcov je ďaleko vyššia u priamych zástupcov značky, teda importérov, než u výdajní zdravotníckych potrieb. Pri preberaní vozíkov z takýchto predajní užívatelia jednoznačne cítia, že vozík nie je optimálne nameraný a pripravený pre používanie. Mimochodom, s kompletnými výsledkami nášho prieskumu sa môžete zoznámiť TU.

Kto je vlastne vozmen a odkiaľ sa tento výraz k nám dostal?

– Vozmen je výraz, ktorý som si so sebou priviezol z môjho moravského pôsobiska. Pocitovo je to nastavené tak, že „vozmen“ je veľmi aktívny vozičkár, aktívny nielen telesné, ale hlavne duchom. Narušená mobilita pre neho je výzva a nie sťažnosť. Preto sme tak pomenovali aj našu neziskovú organizáciu, ktorá je vydavateľom a prevádzkovateľom portálu Vozickar.info, Vozickar.TV, Salón Vozickar.info a ďalších aktivít. Omnoho širšiu charakteristiku pojmu vozmen nájdete TU.

■ Portál Vozickar.info ako multimediálny poradca

Prejdime teda k jednotlivým neobchodným aktivitám. Tá najvýraznejšia sa rozkošatieva ako zdravý vitálny strom s veľmi pevnými koreňmi a lákavými výhonkami. S akým zámerom ste vytvárali portál Vozickar.info?

– Na túto otázku musím odpovedať v širších súvislostiach. Kedysi som ešte v Česku zakladal spoločnosť MEDICCO s tým, že keď som videl zúfalé pomery v tomto odbore z môjho vtedajšieho pôsobiska, povedal som si, že nemôžeme neuspieť. Následne sa rovnaká situácia opakovala, keď som zakladal naše slovenské Letmo.

Cítil som však, že niektoré konkrétnosti zo sveta invalidných vozíkov sa ťažko komunikujú len z pohľadu jeden značky. Pretože nesúvisia s názvom jedného produktu, ale ide skôr o celooborové znalosti. Navyše som si uvedomoval, že čím viac budeme vozičkárov vzdelávať, tým lepšie sa nám bude s nimi komunikovať. A budú tiež odolnejší voči rôznym korupčným praktikám.

Môžete byť v súvislosti s korupčnými praktikami konkrétnejší?

– Častou praxou je, že lekár predpisuje kompenzačnú pomôcku len od jedného konkrétneho výrobcu. Buď je to z neznalosti alebo skôr skutočné dôvody si každý domyslí sám. „Nevzdelaný“ pacient, ktorého diagnózou je narušená mobilita, bez mihnutia oka vezme poukaz a ide do zdravotníckych pomôcok, ktoré mu tiež odporučil lekár. No keď sa vrátim k vyššie uvedenému prieskumu, ťažko bude lekár vzdelanému pacientovi argumentovať, že on predpisuje len vozíky tej či onej značky a iné vozíky nepredpisuje, lebo ich nepozná.

Vzdelaný pacient mu veľmi rýchlo dokáže vrátiť smeč a povedať: „Vozík, ktorý mi chcete predpísať sa nedostal ani do finále najväčšieho slovenského prieskumu. Takže veľmi kvalitný zrejme nie je. Predpíšte mi vozík XY, lebo aj naň mám nárok.“

AJ DRAHÝ VOZÍK MÔŽE BYŤ PRÍNOSOM PRE ŠTÁTNU POKLADNICU

Takže to je jeden z konkrétnych príkladov, prečo vznikol Vozickar.info?

– Áno, má vzdelávať ľudí, aby sa sami a správne rozhodovali pre kvalitu a serióznosť. A potom sa z trhu vytratia kdejakí „šmejdi“, ktorí si svoj obchod uľahčujú. Samozrejme na úkor kupujúcich, ktorým nie sú poskytnuté kompletné základné služby. A tým kazia meno všetkým v danom obchodnom segmente. Avšak, keď už spomíname „šmejdov“, v konečnom dôsledku v každom odbore platí, že ich prežívanie závisí v prvom rade od tolerancie tých serióznych… Nebojím sa povedať, že až od ich zbabelosti verejne poukázať na tých preukázateľne nečestných.

Máme to teda vnímať tak, že Vozickar.info vznikol aj na ochranu stavovskej cti? Samotní zákazníci nezáujmom o ich formu predaja vypudia z trhu tých nečestných?

– Áno, presne to mám na mysli. Uznajte, reklama typu – Dnes predávame vozíky s 10-percentnou zľavou – je primitívna, hlúpa forma komunikácie s možným klientom. Len dlhodobou edukáciou ľudí naučíme, čo majú od predajcu požadovať, aby im vozík slúžil, ale neškodil. Niekedy stačí skutočne zlé nastavenie jednej časti vozíka a pri dlhodobom sedení v ňom dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu. Preto je lepšie mať kvalitný, čo najviac nastaviteľný vozík, aby narušená mobilita bola účinne eliminovaná.

Ak by chcel niekto argumentovať, že kvalitný vozík je drahší, pripomeniem jednu svoju logickú protiargumentáciu. Už v minulosti som deklaroval, že aj veľmi drahý vozík, ak by bol dávaný zadarmo, by bol pre štátnu pokladnicu prínosom. Pri jeho aktívnom využívaní by sa len produkovaním spotrebnej dane, ktorú by vytváral všade „chodiaci“ vozičkár, do niekoľkých mesiacov „štátu“ cena vozíka vrátila.

Aby som to uzavrel, seriózni predajcovia ponúkajúci kvalitné výrobky potrebujú vzdelaných zákazníkov, ktorí vedia, čo potrebujú a čo im pomôže. Týka sa to nielen mobility, ale povedzme aj sedacích či zdvíhacích systémov.

NARUŠENÁ MOBILITA MÁ RÔZNE STUPNE

Takže, vzdelávacia a osvetová činnosť formuje náročného zákazníka, ktorý vie, čo chce a na čo má právo. Nástrojom čoho ešte je či môže byť portál Vozickar.info?

– Je toho omnoho viac, čo ponúka. Ja spomeniem len dva jeho úlohy, ktorých sa aktívne zhosťuje. Prvou je tá najobyčajnejšia, no zároveň, niekedy, tá najpotrebnejšia pomoc. Pravdivým príbehom ukázať cestu, ktorá vyvedie človeka z čiernej diery naplnenej depresiou. Alebo inak – príbehom zo života podať dôkaz, že pri omnoho zložitejšom zdravotnom stave môže vyhrávať aktivita nad zničujúcou pasivitou. Narušená mobilita má rôzne stupne a často horší zdravotný stav je príkladom pre ten ľahší.

A tá druhá úloha?

– Otvorene poukázať, analyzovať a pranierovať všetko neetické, neférové, nespravodlivé. A je jedno, či je to na úrovni štátu a jeho výkonnej a zákonodarnej moci, v obchodných vzťahoch či vo vlastných radoch. Napríklad v minulosti zverejnenie zneužitia dôvery a charitatívnych aktivít obchodného partnera prispelo k rýchlej náprave. Takže účinnosť portálu je v tomto smere evidentná, V súčasnosti, verím, že adresná kritika prispeje k zomknutiu komunity zdravotne postihnutých a k skvalitneniu presadzovania spoločných cieľov.

■ Prvé výhonky, ktoré vyrašili z vitálneho stromu

Prvým výhonkom portálu sa stal Vozickar.TV, slovensko-český videoportál pre vozičkárov. Aké je jeho poslanie?

– Jednou vetou povedané – niekedy je účinnejšie jedno video ako tisíc napísaných slov. A nezabúdajme, sú tiež momenty, ktoré slovom ťažko opíšeš. Vozickar.TV vzdeláva produktovými videami, informuje športovými videami a zábava nevšednými vozičkárskymi aktivitami. Je to proste miesto, kde zavítate tráviť svoj voľný čas, aby ste sa pozreli, že aj narušená mobilita vie byť aj vtipná či inšpiratívna.

Salón Vozickar.info je už trochu vážnejšie edukačno-výstavné podujatie. Aký impulz stál pri jeho zrode?

 

– Bola to kreatívna impotencia Incheby, tradičného výstavného komplexu na Slovensku. Na výstavy kompenzačných pomôcok chodilo z roka na rok menej ľudí a Incheba tento problém vyriešila naivne, až infantilne. Spojila výstavu so stomatológiou, nábytkom či knihami. To nemá logiku. Odhadujem, a to som ešte veľkorysý, že je pol percentná pravdepodobnosť, že návštevník, ktorý príde na výstavu kníh, potrebuje aj nový invalidný vozík. Takže nič iné neostávalo, len ísť vlastnou cestou a vytvoriť nový, zaujímavejší produkt, ktorý dokáže, že narušená mobilita môže byť obsahom kreatívneho podujatia.

Salón Vozickar.info bol odvážny krok. Vznikal na ꞌzelenej lúkeꞌ, nikto nevedel ako ľudia zareagujú na niečo z gruntu nové. Výstava – prednášky – stretnutia. Táto trojkombinácia mala úspech. Čo sa bude diať pod ꞌdáždnikomꞌ Salón Vozickar.info tohto roku, kde sa bude konať najbližšie podujatie?

– Vlaňajší Salón v Košiciach sa uskutočnil vo veľmi príjemnom prostredí hotela Roca. Preto sa tam plánujeme na jar vrátiť. Na západnom Slovensku chceme vyskúšať malú zmenu, ponúkneme novinku. Zvažujeme uskutočniť Salón pod holým nebom, aby sme ľuďom, ktorých kvári narušená mobilita, mohli predstaviť nové zaujímavé „vonkajšie“ produkty. Zatiaľ to vyzerá tak, že sa stretneme na Devíne, ale nechcem predbiehať, kým nie je všetko dohodnuté. Určite dáme všetkým čo najskôr vedieť.

Zmysel tejto našej aktivity, ktorá má charakteristický názov,  je nespochybniteľný. A aj keď príprava každého Salóna zaberie veľa času, po celej akcii sa cítim nadopovaný poriadnou dávkou pozitívnej energie.

■ Komunita zdravotne postihnutých, ktorá nekomunikuje

V pozadí každej otázky, ale aj odpovede sú ľudia, pre ktorých sa všetky tieto aktivity pripravujú. Aká je vlastne komunita zdravotne postihnutých na Slovensku?

– Najprv všeobecne. Nepáči sa mi občasné idealizovanie ľudí so zdravotným hendikepom a ich takmer glorifikovanie. Rovnako ako medzi chodiacou populáciou aj medzi vozičkármi sú povedzme alkoholici, arogantní tupci týrajúci svoje okolie, podrazáci a lumpi.

Ak porovnávam česko-slovenské prostredie, na Slovensku nevidím nejaké výrazné združovanie, pravidelné aktivity, verejnú prezentáciu činnosti jednotlivých združení. Pozitívnou výnimkou je azda len známa Organizácia muskulárnych dystrofikov a Slovenský paralympijský výbor. Trochu výraznejší komunitný život vnímam len okolo detí a na lokálnej úrovni v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Negatívne sa to prejavuje napríklad v tom, že na Slovensku nezaznamenávam rozvoj kolektívnych športov ľudí s telesným postihnutím. Kolektívne totiž znamená „stretávať sa“, jazdiť, cestovať a používať auto. Na to musíte mať prostriedky.

Tento stav má totiž ešte hlbšie korene. Asi teraz dosť ľudí naštvem, ale osobne si myslím, že slovenský systém je založený na pravidlách tvrdého socializmu s dvoma základnými zásadami: Úspech sa neodpúšťa a Nechcem žalovať, ale hlásiť sa to musí.

To teda znamená, že vozičkár, ktorý pracuje, následne prichádza o možnosť príspevku na vozík a auto od úradu práce. Zrejme v duchu závistlivého tvrdenia – lebo to by sa mu už nejako veľmi darilo. A ak by vám mala robiť asistentku vaša partnerka, rozhodne si ju neberte za manželku, nech nemá rovnaké priezvisko. To by nevyzeralo dobre a asi by sme to mali hlásiť. Trochu som to nadniesol, ale tých príbehov mám od svojich klientov/kamarátov veľmi veľa.

VÝRAZNÍ LÍDRI, AVŠAK „HRAJÚCI“ SA LEN NA VLASTNOM PIESOČKU

Nejdeme rozoberať príčiny tohto stavu. Musia sa proste ꞌzrodiťꞌ vodcovské osobnosti, ktoré pohnú dianie v tejto komunite dopredu. Ozaj, vidíte na Slovensku lídrov, tvorivé osobnosti, ktoré ꞌvyčnievajúꞌ zo zástupu priemernosti a zároveň spolupracujú pre dosiahnutie spoločných cieľov?

– Nooo, v jednej otázke odo mňa žiadate dva hodnotiace úsudky, takže odpoveď rozdelím na dve časti. V komunite zdravotne postihnutých sú jasne identifikovateľní ľudia, ktorí výrazne ovplyvňujú dianie v jej vnútri. Je to napríklad Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru. Lídrov nájdeme aj v Organizácii muskulárnych dystrofikov – Andrea Madunová, Tibor Köböl a ďalší. Veľmi aktívni a schopní ľudia pracujú aj vo viacerých regiónoch Slovenska. Ale každý „kope“ len za seba, aktívny je len na tom svojom „piesočku“. Spoluprácu, žiaľ, nevidím.

■ Portál, ktorý nahrádza povinnú aktivitu iných

Máte nejaký recept ako dosiahnuť pozitívnu zmenu?

Trochu nad ním premýšľam. Najprv som potreboval načerpať čerstvé informácie z terénu. Občas to totiž vyzerá tak, že niektorí vnímajú svoju realitu akoby Bratislava = Slovensko. Tak to ale samozrejme neplatí. Myslím, že veľa politikov a organizácií by si mali pri každom svojom rozhodnutí položiť otázku: „Ako to pomôže niekomu z Bardejova?!“ Ak by bola komunikácia na takejto úrovni, mnohé ustanovenia by potom vyzerali inak.

Založili sme preto stránku Medzery.sk. Každý vozičkár tam môže prispieť svojim názorom a trápením so systémom. A zároveň môže zahlasovať a zvýšiť tak prioritu inému názoru svojho „kolegu“. Keď bude spätnej väzby dostatok, rád pripravím stretnutie formálnych aj neformálnych lídrov za okrúhlym stolom. Možno je to dobrá inšpirácia na after-party po niektorom Salóne. Nech otvorene diskutujeme o tom, aké problémy musí riešiť „narušená mobilita“.

Medzery.sk sú vlastne najmladším portálom s vašim podpisom. Povedzte nám o tomto zámere trochu viac.

– Táto stránka vlastne vznikla kvôli nefunkčnosti veľkých celoslovenských organizácií zastupujúcich komunitu zdravotne postihnutých. Oni nekomunikujú s tými, ktorých zastupujú. Preto sme vytvorili portál, kde ľudia píšu o svojich problémoch, hľadajú pomoc. Zase podnikateľský sektor supluje prácu za niekoho iného. Uznávam ale, že všetky subjekty pracujúce v treťom sektore sa v prvom rade musia snažiť prežiť. Organizačná práca je len na úrovni dobrovoľníctva a samotné združenia sú finančne podvýživené. A preto im chýba veľkorysosť myslieť aj na iných, spolupracovať, organizovať okrúhle stoly.

■ 21. storočie – výzva pre predaj vozíkov a príslušenstva

Na záver sme si nechali portál Centrum sedenia. Táto problematika je podľa našich interných kuloárnych informácií pripravená na štartovacej čiare, aby priniesla na trh niečo v našich končinách nevídané.

– Najprv pohľad do dnešnej reality. Kvalita sedenia vo vozíku je v posledných rokoch mimoriadne rozoberaná téma. Výrobcovia prichádzajú stále s kvalitnejšími a zdraviu prospešnejšími výrobkami. Len jeden príklad – Letmo predáva sedacie systémy od štyroch svetových výrobcov. Nie je mysliteľné, aby sme k zákazníkovi priniesli všetko, čo máme. A rovnako nie je možné, aby si zákazník stihol vyskúšať, ktorý podsedák mu najviac vyhovuje. Ani jedno, ani druhé fyzicky neprichádza do úvahy, pritom narušená mobilita nutne potrebuje vyhovujúce sedenie.

Navyše, „čerstvý“ používateľ vozíka nemá odkiaľ mať povedomie o správnom výbere sedenia a tomu skúsenému sa zase v priebehu rokov menia potreby. Takže, čo fungovalo kedysi, už nemusí postačovať v súčasnosti. A to všetko potrebujeme odkomunikovať s klientom, ktorý si vlastne pôvodne chcel vybrať „len“ vozík.

Rozumieme. Takže treba zmeniť formu predaja. Zoznámte nás s vašou predstavou, akú by mohol mať podobu moderný výber a následne kúpa tohto produktu.

– V hlave mám určitú predstavu Centra sedenia a polohovania, kde si klient vyskúša sedačku a bude môcť si aj nejakú dobu na nej posedieť. A až potom sa rozhodnúť, ktorú si kúpi. Ideálna kombinácia je tak prepojenie Centra napríklad s kaviarňou.

Správny výber sedenie je nekonečný príbeh. Ideálny stav je taký, kedy môžete užívateľa vozíka dostatočne edukovať tak, aby sa vám v procese výberu stal partnerom. Rozhodne nemožno nikdy odpovedať na otázku: „Aká je vaša najlepšia sedačka v sortimente?“ Taká neexistuje. Vždy sú len správne riešenia na konkrétne požiadavky.

POTREBUJEME ROZSIAHLY VOZICKAR.INFODOM

Skutočne zaujímavé riešenie. Hodné 21. storočia, v ktorom žijeme. Vieme však, že vaša vízia moderného predaja nekončí pri sedacích systémoch. Kam by sme sa mali posunúť?

– Jednoznačne dopredu. Veď my sme v tomto sektore akoby zaspali dobu. Stále nakupujeme prostredníctvom katalógov ako pomaly v 19. storočí. Áno, vyberáme si invalidný vozík a príslušenstvo cez internet, ale po pravde je to stále len katalógová forma výberu. Chce to revolúciu, ale nič nové vymýšľať nepotrebujeme. Máme to všade okolo seba. DM Drogéria predáva rovnaké produkty od rôznych výrobcov. V Nay elektrodom kúpite výrobky všetkých svetových značiek. Topánky na výber má Robel.

A my potrebujeme Vozickar.infoDom s ponukou všetkých relevantných značiek vozíkov a všetkého ostatného, čo s vozíkmi súvisí. Aj so skúšobnými priestormi, aby zákazník zistil, ako vozík „sedí“ v tráve, ako stúpa do kopca, ako sa jemu samotnému sedí vo vozíku.

Tento rok bude v znamení stabilizácie počtu produktov v našom portfóliu, teraz ich je približne 200. Sústredíme sa aj na ďalšie rozširovanie pokrytia Slovenska. A v tom ďalšom roku, verím, že už dôjde na predefinovanie toho, čo považujeme za komplexný výber vozíka a súvisiaceho príslušenstva.

(j.szabo@vozickar.sk)