Salon Vozickar.info Kosice 2018

Salón Vozickar.info Košice 2018

Druhé tohtoročné širokospektrálne podujatie portálu Vozickar.sk sa pretransformovalo (už len) na spomienku. Peknú, zmysluplnú reminiscenciu vyvolávajúcu asociácie spojené s poznaním nových vecí, ale aj so stretnutím spriaznených duší. Vystavované produkty, ponúkané služby, prednášky – to všetko bolo ponúknuté a návštevníkmi prijaté.

Salón v Košiciach nesklamal. Z pohľadu vystavovateľov, tematických prednášok, ani počtom návštevníkov. Veď 240 zvedavých očí a uší (teda 120 ľudí) nie je zlé číslo.

Potvrdili sme si, že cesta, po ktorej sme začali kráčať v Piešťanoch (31. 10. 2017), nás vedie správnym smerom. Je len na nás, ale aj na vás, koľko zastávok na nej spoločne vybudujeme.